V proizvodnji se velikokrat srečujemo z velikim številom informacij, ki morajo doseči naslovnike na različnih ravneh. Prav tako se informacije hitro spreminjajo. Da bi zagotovili optimalen pretok informacij na različnih delovnih mestih se veliko proizvodnih podjetij odloča za vpeljavo zaslonov za digitalno sporočanje.

Uporabljajo jih na proizvodnih linijah, za zasedenost sistemov, razporejanje delovnih mest, spremljanje proizvodnje, nadzor, varnostna in ostala navodila. Digitalno sporočanje omogoča, da v najhitrejšem možnem času dosežemo želene naslovnike in jim informacije podamo jasno, nazorno in privlačno.

Priporočeni produkti za proizvodnjo