Hoteli in ostali nastanitveni objekti imajo obiskovalce, ki iščejo veliko dodatnih informacij. Zaslon postavljen v preddverju, baru ali restavraciji služi kot odlično komunikacijsko orodje in kot ustvarjalec vzdušja. Hoteli so pogosto ocenjeni po svoji opremi zato elegantni digitalni plakati z aluminijastim okvirjem in kaljenim steklom zagotovo pomagajo ustvariti modernejšo estetiko.

Posodabljanje v realnem času omogoča, da prizorišče večje konference udeležencem v trenutku prikaže osebno pozdravno sporočilo, hotel sredi mesta pa lokalne znamenitosti ali prireditve, ki jih gostje lahko obiščejo.

Na zaslonu na dotik lahko obiskovalci poiščejo zase pomembe informacije. V sejne in konferenčne sobe lahko namestite interaktivne zaslone in tako zagotovite za produktivne konference vaših strank.

  • 60.000 x hitreje procesiramo sliko kot besedilo

  • 46% rast zadovoljstva uporabnikov so zaznali hoteli, ki uporabljajo digitalno oglaševanje

Priporočeni produkti za hotelirstvo