Pred pandemijo so se številne pisarne premikale proti tlorisom, ki so zagotavljali celo do 50 kvadratnih metrov prostora. Vsak posameznik je imel tako zagotovljeno svoje/individulano delovno mesto. Težilo se je k skupnim prostorom in krajem, ki so vzpodbujali zagonsko miselnost, kjer bi lahko ideje med sodelavci prosto tekle.

V času pandemije, v naši novi realnosti, pa so se spremembe na delovnih mestih kar vrstile. Z novimi načini dela so se pričakovanja spremenila. Novi načini dela so zahtevali večjo prilagodljivost na naših delovnih mestih in v delovnih prostorih. Večina ljudi je delala od doma in niso imeli fizičnega stika s sodelavci in poslovnimi partnerji. Kljub takšnemu načinu dela pa kreativnost ni upadla, pretok idej je ostal na isti oz. še na višji ravni in sodelovanje je zahvaljujoč sodobnim tehnologijam postalo fleksibilnejše in enostavnejše.

Začela se je tako imenovana (R)evolucija delovnega mesta, ki je delovno okolje spremenila iz klasičnih v hibridne pisarne.

Nov koncept delovnega mesta in zametki hibridnega modela

Hibridni delovni prostor je sprva pomenil kombinacijo pisarn in tako imenovanih delovnih celic. Leto  2021 pa predstavlja mejnik, kjer se začenja doba hibridnih delovnih mest. Ta delovna mesta zaposlenim omogočajo, da svoje delo razdelijo med pisarno in dom. Pisarna je v tehničnem smislu mišljen sodobno opremljen prostor, v katerem ima zaposleni dostop do najsodobnejše tehnologije za delo. Tako lahko zaposlenimi med seboj nemoteno komunicirajo in sodelujejo tudi na daljavo.

Ta pisarna pa »ne pripada« posamezniku, ampak je na voljo vsem po predhodni rezervaciji. S sodobnim rezervacijskim sistemom Evoko Liso/Naso si posameznik na daljavo preko spleta/aplikacije rezervira svojo hibridno pisarno za obdobje, ko jo potrebuje. Vanjo vstopi s svojim računalnikom, ki ga po sistemu priklopi in predvajaj (plug and play) priključi na razpoložljivo tehnologijo in takoj začne z delom. V njej lahko izvaja sestanke s sodelavci in poslovnimi partnerji – v živo ali na daljavo preko sodobnega videokonferenčnega sistema Yealink UVC 40/A20  . Videokonferenčni sistem pa nadgradi sodobni interaktivni zaslon SMART Board serija 6275S Pro, ki zaposlenim omogoča uporabo funkcije v sklopu konferenčnega sistema, ki se imenuje skupna raba zaslona (screen share). Tako lahko vsi sodelujoči spremljajo delo posameznika, ki upravlja vsebino celotnega računalnika in videokonferenčnega sistema na zaslonu. Tako ideje in zamisli prosto tečejo in se pomembne informacije zapisujejo z dotikom in pisalom na zaslon, ki ga uporablja posameznik v pisarni.

Prednosti hibridnega modela

V tem načinu dela vidimo številne prednosti, tako za podjetja, kot za zaposlene. Zaposleni lahko kombinirajo in najdejo zase najbolj primerno obliko dela in so tako tudi veliko produktivnejši. Hkrati imajo dostop do najsodobnejše tehnologije takrat, ko jo dejansko potrebujejo. Podjetja pa z vpeljavo takšnega načina dela racionalizirajo svoje poslovanje, saj znižajo stroške z zmanjšanjem števila delovnih postaj, zagotovijo visoko produktivnost svojih zaposlenih, fleksibilno delovno okolje in ohranjajo socialno povezanost ter osebni stik s svojimi sodelavci.

Produktivnost hibridnega dela

Na produktivnost najmočneje vpliva povezljivost med sodelavci. Prav povezljivost pa je pri delu na daljavo oz. hibridne delu, tista, ki jo omogoča uporaba sodobne tehnologije. Poleg rutinskih sestankov, so za produktivnost zaposlenih pomembna tudi priložnostna srečanja (brainstorming), kjer so navzoči tudi tisti, ki so oddaljeni. Tako je naš delovni proces lahko popolnoma vsakdanji, daje nam občutek, da se lahko s sodelavci povežem na kakršenkoli način. To so videokonferenčna srečanja, ki skorajda popolnoma  nadomestijo srečanja v živo. Z videokonferenčnim sistemom z zmogljivo 4K kamero in konferenčnim zvočnikom z usmerjenimi mikrofoni, sodelujočim omogoča, da se aktivno pridružijo sestankom ali konferencam. Tako ne prihaja do vprašanj o vključenosti vseh sodelujočih, o učinkovitosti, pripadnosti in podobno.

Odprte poti sodelovanja od kjerkoli in povsod

Ena izmed sprememb in prednosti tako imenovanega hibridnega dela in uporaba sodobne tehnologije pa je prinesla odprte poti poslovnega sodelovanja. Delodajalci imajo nenadoma možnost aktivno  sodelovati s podjetji in posamezniki kjerkoli na svetu. Prav tako pa uporaba tehnologije omogoča sodelovanje vseh sodelujočih v delovnem procesu. Od podjetij, ki delujejo na različnih lokacijah v tujini, do članov delovnega procesa, ki delujejo v pisarni in hkrati tistih, ki delujejo od doma. Dostop do informacij, dokumentov je tako nemoten.

Včeraj, danes, jutri

Zagotovo velja, da so vsi posamezniki, vključeni v hibridno obliko delovnega procesa, postavljeni pred veliko preizkušnjo. Potrebna so jasnejša navodila in pravila kot kadarkoli prej. Obstajajo posamezniki, ki jim ta način dela še dela preglavice. Obstajajo pa tudi posamezniki, in po raziskavah sodeč jih je velika večina, ki so se z novimi pristopi dela hitro spoprijateljili in se s sodobno tehnologijo spretno rokujejo. Vsekakor pa je to naša nova realnost. Realnost, ki že nekaj časa trka na naša vrata in stopa v naša življenja na vseh področjih. Življenje brez sodobne tehnologije skorajda ne obstaja več, spremlja nas na vsakem koraku. Kakorkoli se uiramo ali sprejemamo to novo realnost, pa so izkušnje tiste, ki bodo prinesle končni rezultat. Vsekakor je cilj uspeh in le uspeh bol dal pečat najboljšim praksam. Praksam, iz katerih se vsi učimo, delamo napake, popravke in krojimo uspehe.